Nieuwsitem

30-10-2012 - Publicatie op RMD.nl

Onjuiste aansluitingen van lozingstoestellen, regenpijpen, schrobputjes en dergelijke op de rioolsystemen voor hemelwater en vuil water komen helaas nog regelmatig voor. Het opsporen van die onjuiste aansluitingen is veelal tijdrovend en daardoor kostbaar werk. Op advies van de RMD heeft de gemeente Roosendaal onlangs met een nieuwe, innovatieve opsporingsmethode in één dag tijd 37 woningen kunnen controleren en viel er na elke woninginspectie direct een voorlopige conclusie te trekken. De tijdwinst is dus groot, er zijn aanmerkelijke kosten bespaard en de overlast voor bewoners kon tot een minimum gereduceerd worden. Er is inmiddels in de regio belangstelling de methode ook elders in te zetten.


De nieuwe onderzoeksmethode is gebaseerd op het meten van geluidsgolven. In elk rioolsysteem (hemelwater- en vuilwatersysteem) wordt een geluidsbron geplaatst, waarna van elk lozingstoestel kan worden bepaald op welk systeem het zit aangesloten. Voor een goede meting moeten de geluidsgolven zich zo ongestoord mogelijk kunnen voortplanten. De leidingen dienen daarom bij voorkeur leeg te zijn, maar maximaal voor 50 procent gevuld. Voor het meten van de geluidsgolven bij de lozingstoestellen is het bovendien noodzakelijk dat de woningen/bedrijven voor de onderzoekers toegankelijk zijn. Een goede communicatie met de bewoners van de te onderzoeken panden is mede daarom van essentieel belang voor een vlot verloop van het proces. Een afgewogen communicatieplan maakte deel uit van het plan van aanpak dat de RMD voor de gemeente Roosendaal opstelde om deze nieuwe techniek succesvol toe te kunnen passen.

 

Lees het artikel op rmd.nl


Lees verder: Bevestiging