Introductie

In gemengde rioleringstelsels komen regenwater en vuilwater samen. Meerdere keren (3-10) per jaar kan een gemengd stelsel het aangeboden regenwater niet verwerken en stort het rioolwater over op het open water: vijvers of sloten. Vissen gaan acuut dood omdat het water overmatig wordt belast met zuurstofbindendestoffen. Door een overdosis aan voedingsstoffen gaan vervolgens algen en dergelijke explosief groeien en wordt het water ook bij droog weer regelmatig zuurstofl oos. Niet alleen gaan vissen dood, maar ook koeien drinken uit deze sloten en krijgen ongewenste stoffen binnen.

Gemengde rioleringstelsels kennen nog een groot probleem: de variabele afvoer naar de zuivering. Het ontwerp moet worden afgestemd op situaties zonder regenwater (1 dwa) en op situaties met regenwater (2-5 dwa). Een rioolwater zuiveringsinstallatie werkt op bacteriemassa. Bij het omschakelen van zo’n installatie van droogweeraanvoer naar een grotere aanvoer van verdund afvalwater door een hevige regenbui, loopt het gemiddelde rendement van de zuivering soms terug tot 80% en scoort daarmee ongeveer even slecht als een de ouderwetse septictank.

Lees verder: Gescheiden 3 maal slechter dan gemengd?