Nieuwsitem

27-04-2010 - Inspectie Emmeloord


In een groot deel van de te controleren wijk zijn de woningen bij aanleg aangesloten met één DWA aansluiting. Het regenwater wordt bovengronds afgevoerd naar de straat. Dit werd door de bewoners als overlast ervaren. Enkele bewoners hebben de regenwaterafvoer nu op de DWA afvoer aangesloten. De gemeente heeft een RWA aansluiting aangelegd voor de woningen.


De gemeente wil voor het aanbrengen van de nieuwe bestrating de rioolaansluitingen controleren en herstellen. De controle moest zo snel mogelijk gebeuren omdat de bestratingswerkzaamheden volgens planning snel uitgevoerd moeten worden. De gemeente zocht een inspectie systeem waarmee de foute aansluitingen snel gevonden kunnen worden omdat bij regen veel regenwater in het DWA riool stroomt.

De inspectie heeft 3 dagen geduurt. Tijdens deze inspectie zijn door middel van werkbriefjes per inspectie aantekeningen gemaakt. Deze aantekeningen worden schematisch op een tekening verwerkt zodat in één oogopslag duidelijk wordt waar de foutieve aansluitingen aangetroffen zijn. Deze digitale tekening is aan de gemeente aangeboden.

Lees verder: Bevestiging