Nieuwsitem

17-06-2010 - Inspectie Kampen


Bij hevige regenval loopt de pompput van een stuk drukriolering vol en stroomt daarna op straat. Dit betreft vuil water en het lozen op straat is dus niet gewenst. De oorzaak van het vollopen van deze pompput moet worden gezocht in de aansluitingen van hemelwater afvoeren op het vuilwaterriool.

Met Riosonic wordt van alle omliggende woningen gecontroleerd of er foutaansluitingen zijn; of er schoonwateraansluitingen op het vuilwaterriool zijn aangesloten. Deze aansluitingen kunnen zowel regenpijpen, putjes, kolken, etc zijn.

Lees verder: Bevestiging