Gescheiden 3 maal slechter dan gemengd?

Om de nadelen van het gemengde rioleringsstelsel op te heffen is reeds decennia geleden het gescheiden rioleringstelsel ontwikkeld. Dit houdt in: het regenwater in een regenwaterstelsel en de rest in een vuilwaterstelsel.
Dit klinkt logisch. Geen dode vissen meer, geen vergiftigde koeien en geen overbelasting van de zuivering tijdens regenbuien. Het zou zo ook werken wanneer iedereen zich stipt aan deze afspraken zou houden. De praktijk is echter anders. Het begint al bij de aanleg. De gescheiden riolering wordt aangelegd en de woningen worden gebouwd. Vanuit de riolering worden 2 zogenaamde uitleggers gemaakt en bij de woning staan 2 aansluitputjes. Er zijn vaak geen kleurafspraken gemaakt. Soms hebben beide systemen dezelfde kleur. Soms is de schoonwaterbuis grijs en de vuilwaterbuis bruin of omgekeerd. Het is meer dan begrijpelijk dat de man in de sleuf zeker in de beginjaren onbewust veel fouten gemaakt heeft. Maar ook nu nog worden er regelmatig fouten gemaakt.

Leidingen in de grondJoop vervolgt: "En dan de bewoner zelf. Tegenwoordig is iedereen een ‘doe-hetzelver’. Wordt de keuken verbouwd of wordt er een wasmachine in het schuurtje gezet, de rioolaansluiting wordt ook zelf gedaan. Je mag van de bewoner niet verwachten dat deze weet dat er een gescheiden systeem ligt. En als hij dat al weet heeft hij onvoldoende kennis om die systemen uit elkaar te houden. Als hij gaat graven zal de aansluiting op de eerste de beste leiding aangebracht worden.

Hoe vaak gaat dit fout en hoe erg is dit? Er is berekend dat wanneer 3% van de vuilwateraansluitingen op het regenwaterriool aangesloten is, dit net zo slecht is als het oude gemengde riool met zijn overstorten. Veel rioolbeheerders geven aan dat zij vermoeden dat de omvang van de foutieve aansluitingen in de buurt van de 10% zal liggen. Dus gescheiden stelsels zijn in dat geval 3 maal slechter dan een gemengd stelsel. Hoog tijd om hieraan iets te doen."

Lees verder: Helpt investeren?