Toepassingen

Wanneer kan Riosonic® toegepast worden? Waarschijnlijk is dat vaker dan nu bedacht kan worden. In elk geval in de volgende situaties:

 • Drukriolering
  • Opsporen regenwateraansluitingen
  • Controle of al het vuilwater is aangesloten
 • Buitenriolering
  • Opsporen regenwater op vuilwaterriool gescheiden stelsel
  • Opsporen vuilwater op regenwaterriool gescheiden stelsel
  • Controleren of al het vuilwater is aangesloten
  • Controle of, en op welke leiding de kolken aangesloten zijn
  • Controle of er verbindingen tussen het vuil- en schoonwaterriool aanwezig zijn
 • Afkoppelen
  • Controleren of regenwater inderdaad niet afstroomt naar riolering
  • Na verloop van jaren controleren of dat nog steeds zo is: handhaving
 • Woningen / gebouwen
  • Opsporen van het verloop van de leidingen
  • Controle of het object correct aangesloten is; hiervoor kan een certificaat afgegeven worden t.b.v. de aansluitvergunning
 • Aannemer
  • Controleren of de uitleggers op juiste leiding zijn aangesloten; hiervoor kan een certi fi caat afgegeven worden t.b.v. de oplevering.

Lees verder: Informatieaanvraag / aanmelden nieuwsbrief