Helpt investeren?

De laatste twee decennia is voor miljarden geïnvesteerd om deze problematiek aan te pakken. Er zijn honderden bergbezinkbassins gebouwd om de vervuiling door overstorten te beperken. Gescheiden stelsels zijn deels vervangen door verbeterd gescheiden stelsels, maar deze blijken niet duurzaam omdat te veel regenwater wordt afgevoerd naar de zuivering. Ook wordt er de laatste jaren steeds meer verhard oppervlak afgekoppeld van de gemengde stelsels en nieuwbouwwijken krijgen vrijwel standaard een gescheiden stelsel.. Dit is maar ten dele een oplossing omdat er zo weer nieuwe gescheiden stelsels ontstaan, soms met 3 leidingen, met weer een grote kans op foutieve aansluitingen.

De vraag is nu: waarom pakken we foutieve aansluitingen niet direct aan!

Lees verder: Roken, kleuren en glasvezel