Riosonic®

Deze nieuwe methode, Riosonic®, is in de praktijk getest en 100% van de aansluitingen konden opgespoord worden. Ten opzichte van de bestaande methodieken zijn er belangrijke verschillen:

  • Van elk lozingstoestel in huis, schrobputje, kolk etc., is te bepalen op welk hoofdriool in de straat deze is aangesloten
  • Alle riolen in de straat (vuil, schoon, infiltratie etc.) worden tegelijkertijd gecontroleerd
  • Resultaat is meteen bekend
  • Geen breekwerk, demontage etc.; het is een niet destructief onderzoek
  • Zeer eenvoudig toe te passen

Schets RiosonicKortom: na controle met Riosonic® is niet een deel bekend, maar is alles bekend. De methodiek wordt nu als een dienst aan bezitters van leidingstelsel aangeboden. Dat zijn niet alleen gemeenten, maar ook bedrijfscomplexen. Bedrijfscomplexen zijn steeds maar uitgebreid en vaak is niet meer bekend wel lozingen waarop zijn aangesloten: "zit al het proceswater wel op de proceswaterleiding?".

Elke nieuwe techniek kent kinderziektes. Hoewel het de bedoeling is om de apparatuur op de markt te brengen, zal dat pas gebeuren na een gedegen testperiode. Daarvoor is 1 jaar ingeruimd. Verschillende gemeenten hebben al aangegeven tot aanschaf over te willen gaan; die moeten dus nog even wachten.

Lees verder: Toepassingen